Blijvende? sociale veranderingen in de maatschappij sinds 2020

Via de links kom je gelijk bij de verschillende onderwerpen

Nederlandse regering (Rutte en collega's) aansprakelijk gesteld: misdaden tegen de menselijkheid

Minister Hugo de Jonge (VWS) is opnieuw onrechtmatig bezig en wordt gesommeerd

ACTIES  Brieven - verantwoording   Documenten uitzondering     Maatregelen schadelijk voor gezondheid 

 
Mondkapje    Media eerlijke informatie    Nuttige sites met info       Nieuwe Wereld Orde    

  Oordelen over Nederland     Petities    PLANdemie   'VACCIN'ATIE      WERELD RECHTSZAAK

Lachen met Peppie en Kokkie
(voor het eerst in 2020 heb ik kunnen lachen om Mark en Hugo)Door de introductie van Corona - COVID virus, werden allerlei maatregelen aan onze bevolking opgelegd, die het maatschappelijke, economische en sociale leven bijna onmogelijk maakten.
CORONA/COVID VIRUS IN 7 MINUTEN UITGELEGD (korte informatieve video)

De genomen maatregelen werden al vrij snel in de media benoemd, als niet zo tijdelijk, maar permanent, of zoals premier Rutte zei: 'het nieuwe normaal'. De publieke omroepen en sociale media volgden de overheids informatie kritiekloos op en fungeerden als haar spreekbuis, zodat er bijna geen ander nieuws was, of het was 'Corona' gerelateerd. Hieronder links van informatie, die gelukkig via Internet ook beschikbaar kwam of er al was en die een beter zicht op de situatie geven.
Verschillende media (o.a. Youtube, Facebook en Google) passen censuur toe: zodra bepaalde informatie niet overeenstemt met de overheidsinformatie, worden accounts verwijderd of informatie geblokkeerd of onvindbaar.
De officiële overheids informatie blijkt in veel gevallen niet juist.
Een voorbeeld:
Coronabeleid gebaseerd op onbruikbare test Volgens fabrikanten: “positieve uitslag is geen besmetting” door mr. Jeroen Pols. Maar er waren alarmerende berichten over stijgende 'besmettingen', als er wordt uitgegaan van positieve testen. Bijna geen ziekenhuis-opname's (IC) en aantal doden niet abnormaal vergeleken met eerdere jaren. Dus waarom deze paniek en angst-zaaierij?

Artikel van Transitieweb: 7 redenen om je NIET op corona te laten testen

De genomen maatregelen zijn onbegrijpelijk: ineffectief en zelfs contra productief, dus meer schade veroorzakend, dan oplossend; dit geldt m.n. voor het zogeheten 'mondkapje', wat schadelijk is voor de gezondheid van de drager en geen effect heeft op het voorkomen van het C-virus.
Ook blijkt er een goed werkend geneesmiddel te zijn, wat plotseling door landelijke overheden, w.o. Nederland verboden werd
. Deze informatie is door de medische wereld bekend gemaakt aan de overheid en politieke vertegenwoordigers.
Er is een mooie video gemaakt van de trieste gebeurtenissen en maatregelen sinds maart 2020. Nu een jaar verder zitten we in een situatie, die verdacht veel lijkt op de situatie nu 80 jaar geleden, toen een bevolkingsgroep steeds verder werd beperkt en uitgesloten.
Opdat wij niet vergeten
  een video van Crisis Compilatie
Deze video 'crisis compilatie' toont een aantal parallellen tussen wat eerder (80 jaar geleden) al gebeurde in de geschiedenis en de actuele situatie...
Hoe komt het toch dat dezelfde fouten steeds herhaald worden?
Waarom beseffen we pas te laat wat er aan de hand is ondanks de grote hoeveelheden informatie die tegenwoordig beschikbaar zijn?

Een andere video, die goed weergeeft de absurditeit, waarin we zijn gebracht en die we kennelijk met zijn allen accepteren. We hebben een verantwoordelijkheid, voral voor onze ouderen en onze (klein-)kinderen.
Ik kan niet meer stil zijn 

Uit de info onder de
video:
 "Deze is voor mijn zoon en zijn mensen en voor alle andere jongeren in NL ❤   .......... 
Dit is mijn oproep om jezelf te gaan informeren. Hopelijk ga je dan ook zien dat er meer aan de hand is dan wat Mark en Hugo samen met Grapperhaus, het RIVM en Kaag jou willen doen geloven..."Ik kan niet meer me zelf zijn....

Waarom liegen ze?
Zou het kunnen dat Jaap/Hugo/Mark belang hebben bij ANGST? Werkelijk ? ;-)

GAAN WE NOG UIT DE CRISIS KOMEN ??
Boeiend gesprek van Flavio Pasquino met Maurice de Hondt met input van klinisch psycholoog Mattias Desmet: “Massavorming houdt ons in de coronacrisis”.
(blckbx.tv) Voor meer info kijk op http://blckbx.tv

Door COVID REVEALED is een interessante
videoserie gemaakt, waarin allerlei deskundigen aan het woord komen en veel nuttige info geven over dit virus en hoe deze te behandelen. Van deze serie is nu een Nederlandse vertaling op schrift gesteld: COVID GEOPENBAARD. Via de link kun je dit pdf-bestand downloaden


Apocalypse now ?
Waar hebben we het werkelijk over?
Duidelijkheid, dat er geen 2e golf was, alleen veel PCR testen, waarvan veel positief, maar geen zieken. 'De maatregelen helpen voor geen meter.'  Duidelijke uitleg door Pierre Capel


1 december 2020: Einde 75 jaar democratie en vrijheid; dictatuur is nu officieel een feit
1 december 2020, markeert het begin van een periode in onze vaderlandse geschiedenis die nog maar kort geleden voor absoluut onmogelijk werd gehouden. Ons land heeft uit zichzelf afscheid genomen van de democratie en de vrijheid, en is veranderd in een dictatuur, een DDR 2.0.

ACTIES 
Mysterieuze, kunstzinnige protestmars in Nederland | Guerilla Mask Force
Terwijl een stoet met robot-achtige figuren door een winkelstraat marcheert, klinken via een luidspreker de teksten, die zo van de huidige overheid zouden kunnen komen:
'Vaccinatie is naastenliefde’
‘Zelf nadenken brengt het algemeen welzijn in gevaar’
'Mondkapjesplicht een leven lang’
‘Vaccinatie tegenstanders hun rechten ontnemen’
‘Lichaamscontact veroorzaakt leed’
‘Alleen eenzaamheid is veilig’
‘Wees altijd gehoorzaam’
‘Vermijd voor altijd nabijheid’
Slachtoffers van politiegeweld in Nunspeet aan het woord - 09/12/20
In Nunspeet was er een demonstratie,  georganiseerd door Eldor van Feggelen, tegen het politiegeweld (video met heftige beelden) dat plaats vond op 05/12/20.

Is Nederland inmiddels een politiestaat geworden
?

Schokkend, hoe 2 mannen, een 14-jarige jongen en een vrouw werd behandeld
, hoewel ze zich niet verzetten .
Ook in Amsterdam ging het mis tijdens een vreedzaam samen zijn: een arts uit Limburg (80 jaar) was een van de slachtoffers en geeft commentaar (16-01-21);

zie ook: Politie grijpt keihard in bij demonstratie in Amsterdam


Brieven - aan NS en onze overheid: (premier & de koning en min. De Jonge) - verantwoording m.b.t. beleid


Brief aan directie NS
Omdat ik om gezondheidsreden (ik wil gezond blijven) geen mondkapje kan dragen, heb ik dit tot dusver ook niet gedaan. En heb de directeur van de NS  in augustus 2020 een brief geschreven, waarin ik uitleg waarom ik dat niet doe. Deze brief persoonlijk afgegeven, maar ik kreeg geen enkele reactie. 'Wie zwijgt, stemt toe'.
In de brief beloof ik, dat ik een kopie van de brief bij controle zal tonen en zo heb ik dat tot dusver gedaan.

Brief aan premier Rutte
Omdat plotseling tijdens zomer reces er opeens een 'C-virus'-persconferentie kreeg ik op mijn hart Rutte een brief te sturen over dit vreemde en schadelijke beleid.
Brief aan koning W.A.
Om dezelfde reden en vanwege de belangrijkheid, schreef ik ook de koning een brief, die werd beantwoord met de mededeling, dat hij de brief had ontvangen en gelezen. Ik kreeg later van Rutte's ministerie een brief met tekst, maar zonder in te gaan op mijn gestelde bezwaren m.b.t. schade.

Brief aan min. De Jonge
Na mijn 2e brief aan de koning, dit
keer vanwege de aangenomen 'noodwet' om te trachten deze ‘nood-wet’ te voorkomen. Daarbij verwees ik ook naar mijn eerdere brief. Als hij de wet niet zou ondertekenen, dan zou er een politieke crisis ontstaan. Deze brief werd beantwoord door Min. De Jonge in dezelfde trend als eerder die van Rutte, veel tekst, maar geen inhoudelijke antwoorden. Dat gaf mij wel een reden, om ook hem deze brief met veel vragen te sturen.
Op
deze brief kreeg ik geen reactie. Vervolgens heb ik een 2e brief naar hem gestuurd:
2e brief aan min. De Jonge wegens geen reactie en  'vac.' uitnodiging
 

Petities
Duizenden Nederlandse zorgprofessionals en medici spreken hun zorg uit over de overheidsmaatregelen (waaronder het mondkapje), die meer gezondheid schade veroorzaken, dan deze oplossen of voorkomen en pleiten voor directe opheffing van de maatregelen in een GGZ brandbrief   Lees de brandbrief en teken ‘m als u erachter staat  Reeds 2.762 keer door zorg professionals en 9.652 keer door niet-professionals ondertekend (24-12-2020).

Petitie tégen de zinloze lockdown in 1 dag bijna 90 duizend keer ondertekend (15-12-2020). Nu (24-02-21) al: 181.849.
TEKEN HEM OOK!
Helaas zijn tot dusver alleen FVD en PVV (in mindere mate) de enige 2e Kamerfracties, die dit regeringsbeleid afwijzen.

Minister Hugo de Jonge (VWS) is opnieuw onrechtmatig bezig m.b.t. inreisverbod en wordt gesommeerd

Tijdens de Kerstdagen '20 kwam de minister met een aanvullende regeling die ook de terugreis van Nederlanders binnen Europa met trein en bus ontzegt als zij zich niet vooraf laten testen...  
In een vonnis van 31 december 2020 wees de voorzieningenrechter de vordering toe. De rechter oordeelde dat het afnemen van een gedwongen PCR-test inbreuk maakt op het recht op onaantastbaarheid van het lichaam. Volgens het vonnis ontbrak een daartoe noodzakelijke concrete wettelijke grondslag. In een nieuw kort geding kwam de voorzieningenrechter op zijn standpunt terug en wees de vordering van dertig in het buitenland verblijvende Nederlanders af. Lees verder....Premier Mark Rutte  is persoonlijk aansprakelijk gesteld voor misdaden tegen de menselijkheid

(en ook Min. Hugo de Jonge en Grapperhaus)

Dr Elke  F. de Klerk (Artsen voor de Waarheid) heeft in een zeer duidelijk onderbouwde brief, Mark Rutte aansprakelijk gesteld voor de vele schadelijke gevolgen van het C-virus beleid van afgelopen jaar. Via de link en onderstaand plaatje kun je het hele document lezen.


DOCSFAIR presenteert COVID-19 “THE SYSTEM”

COVID-19! De hele wereld zit in Lock Down. Er heerst paniek in de samenleving. Wat is hier aan de hand?
Na de toespraak van de Minister-president, over het zeer besmettelijke ‘Corona’ virus, is Nico Sloot, een internationale ondernemer, samen met wetenschappers, artsen en deskundigen zich gaan inzetten om antwoorden te vinden op de vragen rondom het corona-virus. Hoe gevaarlijk is dit virus? Hoe ziet onze toekomst eruit? Staan de huidige maatregelen wel in verhouding met de risico’s van het virus? En wat voor impact heeft dit op onze maatschappij?
Tijdens Nico zijn zoektocht doet hij schokkende bevindingen….
Gaat dit eigenlijk wel over onze volksgezondheid?

Schokkend interview met Dr. Elke F. de Klerk over de hele Covid-situatie, de eenzijdige berichtgeving door de reguliere media en nog veel meer. Ze is de oprichtster van Dokters voor de waarheid  en ook lid van World Doctors Alliance

Interview door Irma Schiffers

Deel 1

Deel 2

Deel 3


De shockerende waarheid over COVID-19
Ontdek hoe superrijke criminelen de pandemie gepland hebben, om een werelddictatuur te vestigen. De informatie op deze site toont aan, hoe overheid samen met de media leugenpropaganda verspreid over deze 'plan'demie.
Het  dagelijks hersenspoelen met angst door de media, zal de aarzeling voor vaccinatie doen afnemen
Het doel: dat mensen in de rij zullen staan, zodra het vaccin beschikbaar komt.

DE STRIJD OM DE MENSHEID
Hoe het COVID-19-vaccin de mensheid voor altijd kan transformeren, gaande van HUMAN 1.0 naar HUMAN 2.0


Agenda 21; de opmars naar een nieuwe wereldorde.
Zoals wordt aangegeven in ruim in meer dan 50 jaar oud document wordt, is de
Nieuwe Wereld Orde (NWO) al heel lang in voorbereiding. Vanuit Bijbels perspectief zou dat geen verrassing moeten zijn. Toch was ik geschokt, door alleen al de inhoudsopgave te lezen en me te realiseren, dat heel veel hiervan in de laatste tientallen jaren al is gebeurd.
Sinds dit voorjaar gaan de ontwikkelingen in een stroomversnelling.
Een recente video geeft heel duidelijk aan en bevestigt, wat nu steeds meer openbaar wordt, maar al lang geleden gepland is: interview met Rosa Koire (
Directeur Post Sustainability Institute Democrats Against UN Agenda 21):
Zie ook onder


Maatregelen zijn schadelijk voor de gezondheid


AMERIKAANSE DOKTERS BERICHTEN OVER COVID 19 MISINFORMATIE TIJDENS CAPITOL HILL PERS CONFERENTIE Klik op titel voor deze video (Engelstalig)
Er zijn geneesmiddelen, die verboden werden, tot frustratie van medici, die mensen onnodig zien sterven.
Dokters komen in opstand voor hydroxychloroquine 
Eind juli 2020 gaf een groep artsen 'America's Frontline Doctors' deze persconferentie voor de Supreme Court in Washington. Hun boodschap: hydroxychloroquine in combinatie met zink en Zithromax- mits op het juiste moment en op de juiste manier toegediend - werkt! Ze claimen dat er al duizenden mensen gered zijn door het gebruik van het geneesmiddel. Ook gebruiken ze het zelf om te voorkomen dat ze ziek worden.

DR. STELLA EMMANUEL: "ER IS EEN GENEESMIDDEL TEGEN CORONA." (Korte video met NL ondertitels)
Een ander zeer aangrijpend korte video van een bewogen arts (zag in enkele maanden 350 oudere patiënten genezen na toepassing van (tot mijn verbazing ook in NL verboden) medicijnen, maar nu zijn deze verbden. Ook in Nederland hebben medici  daarover uitgebreid over gerapporteerd en aandacht voor geëist (zie hieronder).
Deze video werd massaal gedeeld en bekeken, maar ook direct verwijderd van vrijwel alle sociale media Via Bitchute kan de video gelukkig gewoon gezien worden.
Ook video's van
Viruswaarheid (eerder Viruswaanzin) zijn
van Youtube verwijderd, maar nog wel via Bitchute.com te bekijken.Dr Simone Gold - Waarom ik ontslagen ben

Dr Simone Gold is de oprichter van American Front Line Doctors Summit en werd ontslagen, nadat ze opkwam voor de waarheid.

COVID 19 - vragen & antwoorden met Dr. Simone Gold

Rob McCoy & Dr. Simone Gold - FSC 233
2 heel mooie en duidelijke video's met de oprichter van American Frontline Doctors.
Engelstalig, met NL ondertiteling via instellingen. Heel duidelijke uitleg over de C-virus en het gevoerde beleid.
Veel meer video's van dr Simone Gold via Bitchute.

Frontline Covid-19 Critical Care Alliance
Er zijn effectieve geneesmiddelen. Waarom is er zo weinig aandacht voor?


Huisarts Katrin Korb
uit Oldenburg (BRD) houdt begin mei 2020 een prachtige toespraak, waarin ze afrekent met het coronabeleid van de Duitse regering.

Geen lockdowns, geen mondkapjes, geen afstand houden, geen vaccin, dat is haar opvatting.

Dr. Reiner Füllmich - Misdaad tegen de menselijkheid

Dr. Füllmich pakt het onrecht aan van het angst zaaien en de illegale en ongerechtvaardigde Covid-maatregelen, die op extreme schaal gezondheids- en economische schade hebben veroorzaakt. Er wordt een rechtszaak voorbereid tegen regeringen en alle betrokkenen.  Engelse video - Nederlands ondertiteld

Fauci negeert de misdaden van WHO-baas tegen de menselijkheid

"Ik durf te wedden dat mensen geschokt zouden zijn als ze zouden weten dat het huidige hoofd van de Wereldgezondheidsorganisatie betrokken was bij meerdere niet-vervolgde potentiële misdaden tegen de menselijkheid. Corona Task Force chef Dr. Fauci houdt er wel van. Of misschien heeft de mainstream media zo erg gefaald dat hij het niet eens weet. Te veel schurken om te tellen." Een video van Amazing Polly, Engels - Nederlands ondertiteldNazisme, COVID-19 en de vernietiging van moderne geneeskunde


Een interview met Vera Sharav (Sjoa overlevende), Deel I.

Vera is de oprichter van Alliance for Human Recource Protection


Vera is een openbare pleitbezorger voor mensenrechten werd en de oprichter en voorzitter van Alliantie voor Bescherming van Menselijk Onderzoek


Interview met Vera Sharav, Deel II


'PLAN'DEMIC - Rockefeller Foundation 'Scenarios for the Future... (2010)

In dit document wordt al voorzegd, wat er 10 jaar later zou gaan gebeuren!
pag. 19:

'Tijdens de pandemie hebben nationale leiders over de hele wereld hun gezag gebogen en luchtdichte regels en beperkingen opgelegd, van het verplicht dragen van gezichtsmaskers tot lichaamstemperatuurcontroles bij de ingang van gemeenschappelijke ruimtes zoals treinstations en supermarkten. Zelfs nadat de pandemie was verdwenen, bleef deze meer autoritaire controle van en toezicht op burgers en hun activiteiten hangen en werd zelfs geïntensiveerd.'


World Freedom Alliance:
De World Freedom Alliance (Wereld Vrijheid Verbond) werd opgericht in Kopenhagen, Denemarken, 22 november 2020.
Een wereldwijde groep van medische doctoren en juridische en financiële professionals, die voor de waarheid willen staan in een wereld vol leugens en misleiding.

2 Video's van de bijeenkomst in Stockholm waar de organisatie werd gelanceerd:
video 1 & video 2
Deze documentaire omringt de oprichting van de World Freedom Alliance (WFA) in Stockholm, Zweden, in november 2020.
De World Freedom Alliance zal een wereldwijd platform bieden dat verbinding maakt met verschillende verenigingen en organisaties die toegang bieden tot justitie, echte dialoog voor gezondheidswetenschap en politiek, terwijl wereldwijde functionarissen ter verantwoording worden geroepen onder de wet.

Mondkapje

Openbaar Vervoer werd Gemuilkorfd Vervoer.... wordt onze samenleving nu een geïsoleerde en gemuilkorfde maatschappij?

Mensen worden gedwongen een mondkapje te dragen
Nog steeds wordt door overheid, tv en pers de vrees aangewakkerd en wordt de mensen opgeroepen zich te isoleren; o.a. door afstand houden en gelaatsbedekking d.m.v. het ongezonde en niet effectieve mond'kapje', dat de gezondheid schaadt en geen effect heeft op voorkomen van virus verspreiding.


Veel medische wetenschappers hebben hiervoor gewaarschuwd, maar helaas meent de overheid nog steeds dit te moeten opleggen.

Waarom worden deze vreemde en ongezonde keuzes gemaakt?

Min. Hugo de Jonge  zei eerder hierover (VIDEO): '. het geeft schijnveiligheid.... laten we dat niet doen!'
en zijn collega's van Ark & Ollongren bevestigden, dat het geen medische reden had, maar bedoeld was als middel tot Gedragsbeïnvloeding.

Mede m.b.v. onderstaande info is het makkelijk vast te stellen, dat dit middel niet helpt, maar schadelijk is voor je gezondheid.

Ministers bevestigen: het gaat om
Om je gezondheid te beschermen is het daarom nuttig deze niet (meer) te dragen. Om onnodige discussies te voorkomen, kun je het ingevulde formulier (gepubliceerd door het min. van VW&S) bij je dragen op papier of op je mobiel.

Acht-manieren-waarop-de-gezondheid-schade-wordt-toegebracht-door-het-dragen-van-een-mondkapje

 • Kabinet negeert keihard bewijs dat mondkapjes zinloos zijn! Video met keihard bewijs uit een grootschalig Deens onderzoek van 18 november jl, waaruit blijkt dat zelfs ‘medische’ mondkapjes de virusverspreiding niet stopt. Waarom koos het kabinet dan toch voor een mondkapjesplicht? Die vraag stelde programmamaker Flavio Pasquino aan immunoloog Dr. Ir. Carla Peeters
 • https://mondkapjeseffecten.nl/ Mondkapje op? Weet wat je draagt!  Internationale groep medische en rechtskundige deskundigen spreken zich uit tegen de huidige genomen maatregelen..
Klik voor downloaden formulier
Angst moet gevoed en gekanaliseerd worden.
Om de angst levendig te houden moet de incidentele aanwezigheid van het virus uitvergroot worden tot een tweede ziekte golf, door het suggestief gebruik van het begrip “besmetting”.
Om de angst te kanaliseren, worden maatregelen genomen die geen effect hebben op het virus, maar wel het veilig gevoel geven van “we doen er iets aan”.
Eenmalig en goed gebruik van de juiste medische mondkapjes geeft inderdaad bescherming.
Meermalig en fout gebruik van de toegestane lapjes geven geen bescherming maar kunnen verworden tot een besmettelijke Biohazard.
In deze hysterische tijden is het goed om eens bij Heer Bommel te rade te gaan om een beter beeld te krijgen van een Angst-pandemie. Bron:
Cafe Weltschmerz
HOE KAN HET DAN, DAT IN NEDERLAND NOG STEEDS MONDKAPJES NIET ALLEEN GEADVISEERD WORDEN,
MAAR ZELFS VERPLICHT ???

'Vaccin'atie

Waarom is deze 'vaccin'atie zo gevaarlijk?

Deze 'vaccin'atie is niet nodig en niet nuttig; nog belangrijker: het is geen vaccin, maar gen-terapie, waardoor deze behandeling enorme gevolgen heeft (heftige langdurige bijwerkingen en doden), die niet terug te draaien zijn. Zie verder onder.
Er zijn een geneesmiddelen beschikbaar en het virus muteert continue, zodat je steeds achter de feiten aan loopt.
Er werd druk uitgeoefend, om eerst de kwetsbare groepen te vaccineren, zonder dat ze ziek waren, samen met hun verzorgers. Wat is hier eigenlijk aan de hand?
Zie de informatie hieronder in woord en video en neem de waarschuwingen serieus.
De situatie in Nederland...

UK Column - meer Covid infecties en doden na vaccinatie!
Schokkende cijfers: veel doden en infecties na vaccinatie

Dit vaccin is anders, dan alle andere vaccins. Er is te weinig onderzoek vooraf geweest, nog niet getest en er zijn teveel risico's. Bij deze vaccinatie, is er geen weg terug: DNA wordt veranderd en daarmee de persoonlijkheid. Zorg ervoor, dat je je goed informeert, voordat je je (kind) laat injecteren! En waarschuw anderen. Dat kun je ook doen door deze mini-'flyers' te kopiëren in een document, knippen en uitdelen bij je contacten of ergens plaatsen. Ook in het Engels via de Engelse pagina.

“Massa mRNA Vaccinatie Roekeloos en onnodig”, zegt Prof. Dr. Theo Schetters

Klik op afbeelding voor video interview met Prof.
         Dr. Schetters (Blckbx.tv)   
Programmamaker Flavio Pasquino praat met Prof. Schetters over het fenomeen “messenger RNA 'vaccin' ”, de risico’s en de merkwaardige uitingen van het CBG (commissie beoordeling geneesmiddelen) tijdens de persconferentie waarbij de EMA goedkeuring werd toegelicht. In de video worden ook interessante fragmenten van Dr. Andrew Wakefield getoond, die de situatie vergelijkt met experimenten uit Jurassic Park. Ook komt Adrian Hill aan het woord, een gerenommeerde onderzoeker - die nauw samenwerkt met de WHO t.a.v. HIV vaccins - die met een meta analyse van Ivermectine een doorbraak denkt te zien als medicijn tegen Covid-19.  (www.blckbx.tv)

PFIZER C-VIRUS VACCIN BIJSLUITER (Engels; NL nog niet beschikbaar) over de bijwerkingen, ingrediënten etc.

ZIE OOK https://www.xandernieuws.net/algemeen/bijsluiter-pfizer-vaccin-waarschuwt-expliciet-dat-onbekend-is-of-het-covid-vaccin-van-invloed-is-op-de-vruchtbaarheid/comment-page-1/

WAARSCHUWENDE BRIEF AAN (HUIS-)ARTSWaarom geen coronavaccin-debat in de reguliere media?

Robert F. Kennedy (
Children’s Health Defense laat zien dat dit verhelderend is!

St. VACCIN VRIJ heeft veel nuttige informatie en videos (NL ondertiteld) op haar video kanaal:

In onderstaande video's en websites wordt er ook veel duidelijke informatie verstrekt:

 • Documentaire van David Sörensen: Covid-19 vaccin zal ons lichaam genetisch veranderen (Engelse video), waarin o.a.  Dr. Carrie Madej die uitlegt  hoe het voorgestelde vaccin voor COVID-19 de mensheid voor altijd kan veranderen. Human 2.0, transhumanisme, AI kunstmatige intelligentie.Zij onderzocht het voorgestelde covid-19 vaccin en komt tot verontrustende conclusies. De injectie modificeert ons lichaam genetisch, zorgt dat we deels de eigendom over ons lijf kwijtraken, geeft een digitale code af en opent mogelijkheid ons te verbinden met 'Artificial Intelligence (AI), genoemd: 'transhumanisme', om tot een 'verbeterde' mens te komen, human 2.0. De hierin gebruikte technologie kan de manier veranderen hoe we leven, wie en wat we zijn.

Medische experts spreken zich uit tegen de C-virus vaccinatie

EERLIJKE EXPERTS PROBEREN U TE WAARSCHUWEN! VACCINS, LOCKDOWNS, MASKERS & MEER
Duizenden experts zetten hun carrière, inkomen, reputatie en zelfs hun leven op het spel om zich uit te spreken tegen de COVID / Corona Hoax - vooral tegen de experimentele vaccintechnologie die wereldwijd wordt uitgerold.
Word wakker voordat het te laat is.


REFERENTIES:

Drosten Review: https://cormandrostenreview.com/

Great Barrington Declaration: https://gbdeclaration.org/

Michael Levitt: https://www.stanforddaily.com/2020/08/02/qa-michael-levitt-on-why-there-shouldnt-be-a-lockdown-how-hes-been-tracking-coronavirus/

500 German Doctors for Truth re COVID: https://humansarefree.com/2020/09/german-doctors-on-covid-19-we-have-a-lot-of-evidence-that-its-a-fake-story-all-over-the-world.html

Primary Doctors Medical Journal: https://pdmj.org/about/

Drosten PCR challenge: https://2020news.de/en/drosten-pcr-test-study-withdrawal-requested-due-to-scientific-error-and-massive-conflict-of-interest/

Wodarg / Yeadon call for halt to vaccine / petition: https://2020news.de/en/dr-wodarg-and-dr-yeadon-request-a-stop-of-all-corona-vaccination-studies-and-call-for-co-signing-the-petition/

VIDEO: Dr. James Lyons-Weiler re COVID fallacies & vaccine dangers: https://www.youtube.com/watch?v=lkGB1-YFn1Q&feature=emb_logo

ASK THE EXPERTS / The Question on Everyone’s Mind: re vaccines & fake-pandemic: https://www.bitchute.com/video/PlhepmJHZhlQ/

Corona Committee Evidence: Reiner Fuelmich on phone with Dr. Hockertz: https://player.vimeo.com/video/487879592

Mix-n-Match Vax UK: https://www.dailymail.co.uk/news/article-9027097/People-mix-match-coronavirus-vaccines-jab-chiefs-say.html

Fertility warnings not printed on leaflet for recipients: https://vaccineimpact.com/2020/uk-government-warns-doctors-about-infertility-possibility-with-pfizer-covid-vaccine-but-no-warning-to-patients/

Beate Bahner: https://lacrunadellago.net/2020/04/15/german-lawyer-beate-bahner-was-taken-to-a-mental-institution/?lang=en

German Lawyers Initiate Class Action Lawsuit VIDEO Fuellmich: https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2020/12/05/coronavirus-lawsuit.aspx?cid_medium=etaf&cid=share

Ioannidis: https://www.scientificamerican.com/article/the-ioannidis-affair-a-tale-of-major-scientific-overreaction/

Richie Allen Show: https://tunein.com/radio/The-Richie-Allen-Show-s236521/


Waarom is dit experimentele 'vaccin' gevaarlijk en niet te adviseren?
America’s Frontline Doctors White Paper On Experimental Vaccines For COVID-19 (Engls pdf)

De waarheid over het CV 19 vaccin (Engelse video)
Dr Simone Gold, founder of America’s Frontline Doctors87.000 Nederlandse verpleegkundigen weigeren vaccinatie


Duitsland: overzicht op video van doden na vaccinatie in instellingen en tehuizen (Duits)
Video gemaakt door de "Stiftung Corona-Ausschuss", een samenwerkingsverband van rechtsgeleerden en medici, met veel documenten en video'(zoom-meetings), alles in Duits.

Internationale groep medische doktoren waarschuwt en geeft in video veel argumenten, waarom niet vaccineren


URGENTE INFORMATIE OVER COVID VACCIN
Video met dr. Carrie Madej


Plannen om je DNA te microchippen met nanorobots, en mensen genetisch te modificeren met een pseudo-coronavaccin, om je te monitoren, manipuleren en volgen. Kanker is slechts één van de bijwerkingen.

Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties

Gratis E-boek door deskundigen geschreven met praktijkvoorbeelden

COVID 19 Catshuis briefing 6 dec 2020 Vaccinatie extra 
Jaap van Dissel
benoemt de gevaren


Document van Anthony Patch.
Hoe nano-technologie je d.m.v. vaccinatie pleister je in de nabije toekomst kan voorzien van 'het teken van het beest' op je hand: Project Rooftop

De huidige vaccinatie tegen C-virus maakt van deze technologie nog geen gebruik, maar het ligt voor de hand, dat dit binnen afzienbare tijd het geval zal zijn.
Van hem is ook een video interview van 2014 over de bedoeling van een gefabriceerde virus en vaccinatie met nano technologie; via instellingen NL ondertitels

Belangrijk is te weten, welke ingrediënten het vaccin bevat en of je deze stoffen in je lichaam wilt hebben. Nu is al bekend, dat reeds bestaande vaccins schadelijke stoffen bevatten. Een vaccin bevat een ziekteverwekker (pathogeen micro-organisme) in verzwakte vorm, om vooruitlopend op een mogelijke besmetting het lichaam alvast anti-stoffen te laten aanmaken (natuurlijk afweersysteem). De laatste jaren zijn het aantal vaccinaties enorm toegenomen en met nogal eens tegenovergesteld effect. Mensen, die normaal weinig of geen last van griep hadden, kregen na vaccinatie met de 'anti-griep-prik' plotseling heel heftige verschijnselen.
Wanneer je dit teken niet hebt, zul je niet meer kunnen kopen of verkopen, reizen etc. Het betekent totale controle. Vandaar, dat de vaccinatie al jaren op de agenda's van WHO, VN en Europa staat. Naar verwachting zal minister Kuipers in mei 2022 voor Nederland tekenen voor het Europese Digitale Identiteits pas
.

Freedomplatform.tv/
Deskundigen (Engelstalig) leggen uit, hoe via de massamedia de C-virus strategie wordt gebruikt, om door grote multinationals veel macht en geld te verschaffen.

Nuttige documenten

Corona-nuchterheid.nl doktersverklaring-inzake-mondkapjes deze kun je printen en bij je dragen, om op verzoek te tonen; waarschijnlijk handig om dit samen met dit document te doen: een verklaring van rechtsgeleerden mbt mondkapje - een verplichting tot het dragen van mondkapjes is ongrondwettelijk!

Eigen verklaring UitzonderingDit ingevulde formulier kun je printen en bij je dragen, om op verzoek te tonen of via je smartphone. De horeca blijft open met de juridische toolkit van burgerfront.nl - Jeroen Sloendregt; Burgerfront.nl  tegen alle dwaasheid van de overheid; we hebben nog rechten; maak er gebruik van.Media, die via internet eerlijke en duidelijke informatie verstrekken

Er zijn inmiddels waardige vervangers van het huidige NPO journaal en andere publieke en commerciële tv-media

Nuttige sites met goede info en reportages

1:26:00 medicus dokter felle aanklacht: ik schaam me kapot. tot 1:34:00
        Een interessante documentaire met herkenbare beelden, wat er nu gebeurt (Nederlandse ondertiteling)  


PLANdemie

BEWIJZEN VOOR EEN 'PLAN'DEMIE 

Waaronder:
 • 2007 'A safer future' WHO: beschrijft hoe globale regering zou worden ingesteld door pandemieën.
 • 2008 Robin de Ruiter voorzegt een werldwijde Lockdown
 • 2011 wordt er een bijna 3 uur durende film uitgebracht: 'Contagion' over een pandemie met een Corona virus.
  • dezelfde mondkapjes, dezelfde woorden
 • 2012 - opening Olympische Spelen: ziekenhuis scene met beelden van Corona virus
 • 2014 Onderzoeksjournalist Harry Vox voorzegt geplande pandemie en waarom
 • 2017 Fauci:
  • Het is GEEN VRAAG, er zal een uitdaging zijn voor de komende administratie (Trump VS) op het gebied van infectieziekten.
  • Er zal een VERRASSINGSUITBRAAK zijn.
  • Niemand twijfelt hierover.
 • Miljoenen COVID-19 test kits zijn verkocht in 2017 en 2018

NewsBreak 81: BEVESTIGD: COVID-19 Plandemie een bekende, live “Training & Simulatie Oefening” onder WHO

Een belangrijke documentaire, die bevestigt, hetgeen velen van ons de afgelopen tijd te weten zijn gekomen: de hele COVID-19-wereld-plat-legging maakt deel uit van een live training en simulatieoefening die wordt uitgevoerd door de gewetenloze WHO en de Verenigde Naties, zoals gedocumenteerd in hun Global Preparedness Monitoring Board Jaarverslag 2019 en hun International Health Regulations-verdrag van 2005 - dat door 194 van de 196 landen is ondertekend - dat vrijwel een wereldwijde regering instelt (van de WHO en de Verenigde Naties en de internationale GMPB (Global Preparedness Monitoring Board) op hoog niveau), samen met hun sponsors, de Bill and Melinda Gates Foundation, de Wellcome Trust en andere niet bij naam genoemde donateurs.
Voor Nederland zit minister Sigrid Kaag in dit bestuur van 15 personen.

Deel deze video alstublieft breed.

Mensen in functie hebben gefaald in hun eden om de mensen te beschermen en 'Wij het volk' moeten wakker worden en er iets definitiefs aan doen.
Elke regering is medeplichtig geweest aan de vernietiging van de economie van hun eigen land, het enorme leed van hun volk als gevolg van deze massale stilleggingen en huisarrest-aanvallen op de psyche toen mensen hun baan, het levensonderhoud, het doel in het leven en het sociale leven verloren, en werden ervan weerhouden om naar buiten te gaan, zelfs naar heiligdommen in de natuur, maar werden gedwongen om in plaats daarvan in het openbaar maskers te dragen en zich te onderwerpen aan de tirannie van de politie.
Ondertussen zijn kleine en grote bedrijven gecrasht, hebben gezinnen hun bejaarde familieleden niet in het hospice kunnen zien, velen zijn alleen gestorven. Ziekenhuizen koken cijfers voor met COVID-sterfgevallen, Mainstream media speelt een reeks nieuwe gevallen en nieuwe sterfgevallen uit.


DOCUMENTEN in video:


Auteur: ramolad.com Vimeo, Bitchute, Brighteon, Youtube: Ramola D Reports
CONTACT INFO OR INTERVIEW VERZOEKEN:
Email: ramolad@everydayconcerned.net Twitter: @EccEveryday Facebook: Ramola Dharmaraj

Bron: https://www.youtube.com/watch?v=X7I5LzLgNSI&feature=emb_logo      Ramola D Reports


'PLAN'DEMIC - Rockefeller Foundation 'Scenarios for the Future... (2010)
pag. 19:

'Tijdens de pandemie hebben nationale leiders over de hele wereld hun gezag gebogen en luchtdichte regels en beperkingen opgelegd, van het verplicht dragen van gezichtsmaskers tot lichaamstemperatuurcontroles bij de ingang van gemeenschappelijke ruimtes zoals treinstations en supermarkten. Zelfs nadat de pandemie was verdwenen, bleef deze meer autoritaire controle van en toezicht op burgers en hun activiteiten hangen en werd zelfs geïntensiveerd.'

Aan de hand van dit draaiboek heeft iemand dit vertaald naar de huidige situatie met verbluffende overeenkomsten. Dit is in een video verwerkt en voorgelezen.
Hier de info, die onder de video te lezen is:
Rockefeller speelboek operatie Lockstep (Dutch) - Erpel Schillen

Rockefeller’s scenario van de toekomst.
In 2010 publiceerde de Rockefeller Foundation een rapport, waarin vier scenario’s werden gepresenteerd, die de wereld wellicht te wachten staan. Eén ervan kreeg de naam ‘Lock Step’. (pag. 18 van het pdf bestand. Na zo’n 10 jaar wordt dit scenario herkenbaar als een blauwdruk voor de huidige Coronavirus pandemie, die de wereld in de tang houdt.

Lock Step vanaf pagina 18 van het bestand
‘Lock Step 2010’

Het Lock Step 2010 scenario speelt zich in het ‘verleden’ af. Het onthult de doelbewuste creatie van een ‘versterkt’ SARS-virus, dat als wapen dient te worden ingezet tegen de bevolking. Lock Step omschrijft het allemaal in detail: de financiering van organisaties, die de pandemie zullen uitrollen (WHO, NIAID, CDC, VN, etc.), een wereldwijd vaccinatieplan, verplichte digitale ID’s, en indoctrinatie van de wereldbevolking via de mainstream media. (meer info onder de video)World Shocked By SPARS 2025-2028 Document  (Engels)

In deze video wordt heel duidelijk a.d.h. van documenten, hoe de huidige 'C-pandemie' feitelijk een 'plandemie' is. Alle feiten en plannen worden duidelijk weergegeven. Het is schokkend, als je niet de andere documenten op deze site al niet hebt gezien. Feitelijk een duidelijke bevestiging.
Het volledige document (John Hopkins Institute) beschikbaar via deze link:spars-pandemic-scenario.pdf


New World Order - plannen al in 1969 geopenbaard (Engelstalig)

Verbazingwekkend, hoe al ruim 50 jaar geleden, de plannen van de Nieuwe Wereld Orde werden bekend gemaakt. Na een diner van allerlei medici, was er een spreker Dr. Day, die kennelijk een ingewijde is en allerlei zaken openbaarde, die destijds zo irreëel leken, dat er weinig aandacht aan werd gegeven.
Wat ook interessant is, dat nu ook meer aandacht komt voor een monument in Amerika genaamd 'GEORGIA GUIDESTONES', zes granieten platen van 6 m. hoog, waarin
de 'tien geboden' van deze wereldorde in 12 talen zijn gegraveerd. Het eerste 'gebod' luidt: "Houd de mensheid onder de 500.000.000 in eeuwig evenwicht met de natuur." Huidige wereldbevolking ca. 6.500.000.000; dat zou dus een enorme reductie zijn. er zou nog 7,7% overblijven. Meer hierover onder.

Vertaald uit de inhoudsopgave:

Mensen moeten gewend worden aan veranderingen pg. 4
Bevolkingscontrole pg. 4
"mensen stellen niet de juiste vragen" pg. 4
wetten en gewoontes veranderen pg. 4

Opmerkingen over de 'overpopulatie' en hoe die te verhelpen was:
 • door staat betaalde abortus, pg. 5
 • 'demise-pil' (Drion pil) 'voltooid leven' - euthanasie, pg. 7
 • kanker geneesmiddel niet gebruiken, pg. 8
 • nieuwe en onbehandelbare ziekten, pg. 8
 • het promoten en bevorderen van homoseksualiteit


Verder allerlei zaken, die in onze tijd heel actueel zijn zoals:
    - promoten van seksuele activiteit onder jongeren
    - uitdagende weinig verhullende kleding
    - evolutie als 'wetenschap' behandelen
    - de Bijbel steeds weer veranderen, aanpassen
    - muziek en media
    - geschiedenis vervalsing
    - richten op de nieuwe generatie. De oude zal niet veranderen en sterft toch uit.


VN Agenda 21; de opmars naar een nieuwe wereldorde.  

Deze beelden zijn afkomstig van het YouTube kanaal Spiro Skouras. In deze video interviewt Spiro een topdeskundige op het gebied van Agenda 21 van de Verenigde Naties, die ook door Nederland is ondertekend en wordt uitgevoerd.


Klik op plaatje voor video'                         daarnaast  of onder enkele citaten
video: Agenda 21; de opmars naar een nieuwe
      wereldorde.  citaten ui: 'Agenda 21; de opmars naar een nieuwe
      wereldorde.'De Georgia Guidestones

Het toppunt van gevaarlijke dwaasheid: de menselijke 6 stenen tafelen met de '10 geboden' van de NWO in 12 talen:
e 8 meest populaire talen: Engels, Spaans, Swahili, Hindi, Hebreeuws, Arabisch ', Traditioneel Chinees en Russisch en in 4 oude talen Babylonisch (in spijkerschrift), Klassiek Grieks, Sanskriet en Oud-Egyptisch (in hiërogliefen).
Een video met duidelijke uitleg (engels).

Als je de ontwikkelingen van de laatste decennia volgt met de trends en wetgeving in onze maatschappij, dan is het wel duidelijk, dat m.n. 1 & 2 al geruime tijd in proces zijn; denk aan abortus, euthanasie en andere boven genoemde NWO visie en strategie, waaronder wereldwijde vaccinatie.
De NWO '10 geboden':

  1. Houd de mensheid onder de 500.000.000 in eeuwig evenwicht met de natuur. 
   (Huidige wereld bevolking [ per 29-01-2021 ]: 7.842.308.269) 
  2. Leid de voortplanting verstandig - verbeter de conditie en diversiteit.
  3. Verenig de mensheid met een levende nieuwe taal.
  4. Regel hartstocht - geloof - traditie - en alle dingen met getemperd verstand.
  5. Bescherm mensen en naties met eerlijke wetten en rechtvaardige rechtbanken.
  6. Laat alle naties intern regeren en externe geschillen oplossen in een wereldgerechtshof.
  7. Vermijd kleine wetten en nutteloze ambtenaren.
  8. Breng persoonlijke rechten in evenwicht met sociale plichten.
  9. Prijs waarheid - schoonheid - liefde - op zoek naar harmonie met het oneindige.
10. Wees geen kanker op aarde - Laat ruimte voor de natuur - Laat ruimte voor de natuur.
Hoe zo, samenzweringstheorie?


Oordelen over Nederland

Door verschillende mensen internationaal werden profetische boodschappen (waarschuwingen) doorgegeven.
De meest recente (nu al weer jaren geleden, vind je via bovenstaande link
Al deze dingen en nog meer - destijds niet voor te stellen- zijn en worden in onze tijd werkelijkheid, als de NWO haar plannen kan waar maken.
Gelukkig, hoewel de mens wikt....,  JeHoVáH beschikt!

Veel mensen in hun dwaasheid, hebben onze Schepper JeHoVáH  weggeredeneerd en zich zelf tot god gemaakt.

 De dwaas zegt in zijn hart: er is geen God! Psalm 14

  JeHoVáH, die in de hemel is, spot en lacht. Psalm 2 
Hij heeft het laatste woord en alleen dat zal geschieden!

TERUG NAAR HOMEPAGE

© Gerard K. Boersma  - laatste aanpassing 21-3-2022